Rodinné vinařství se nachází na Jižní Moravě, ve vinařské podoblasti Mikulov. Vinohrady se rozprostírají v obcích Vranovice a Popice, jejichž historie sahá daleko do minulosti a je spjatá jak jinak než s vinařstvím.

Ing. Josef Dofek, zakladatel rodinného vinařství, se roku 1946 narodil do zemědělské rodiny žijící ve Vranovicích. v roce 1969 úspěšně odpromoval na Vysoké škole zemědělské v Brně a záhy nastoupil do zemědělského stavebního sdružení v Hustopečích.
Jako většina zemědělských rodin na Jižní Moravě i Dofkovi se v té době věnovali vinaření. Nejednalo se o nic velkého, vyráběli víno pouze pro potřebu rodiny, což bylo zhruba 500 l ročně. Dalo se tedy jen očekávat, že jejich syn, pan Josef Dofek bude v tradici rodinného vinařství pokračovat. v roce 1972 si na zahradě vysadil svoji první vinici v počtu asi 250 keřů.

Začátky samozřejmě nebyly jednoduché, jak o sobě říká sám majitel vinařství, učil se z vlastních chyb a z rad kolegů. Netrvalo dlouho a zapojil se do práce v ČOZS (Český ovocnářský a zahrádkářský svaz), jehož součástí byla i vinařská sekce. Začali se pořádat výstavy, dostavily se první úspěchy a s tím začal i prodej vína.

Pan Dofek začal postupně získávat svou vlastní klientelu a jelikož v té době ještě neměl dostatek vlastních vinohradů, 50 % hroznů musel odkupovat. S rostoucí produkcí vína přestaly stačit i provizorní prostory pro jeho výrobu a tak bylo nutné začít s jejich postupným rozšiřováním. K rodinnému vinohradu začaly postupně přibývat další, pan Dofek začal skupovat pozemky, na nichž s pomocí dotace vinařského fondu vysázel nové vinice.

V obci Vranovice vlastní pan Dofek přibližně 2 ha vinic ve viničních tratích Vinohrádky a Dílce, jedná se o mírně svažité jižní až jihovýchodní polohy s lehčí půdou na štěrkovitém podloží. První doložena písemná zmínka o evidenci vinic v obci je z roku 1574.

V obci Popice vlastní pan Dofek zhruba 4 ha vinic a to ve viniční trati Mitrberk a Sonberk, vinice jsou zde na sprašových půdách, na jižních svazích, s krásným výhledem na pálavská jezera, pomořanskou step a vrchol Pálavy. Vinohradnictví v Popicích má rovněž bohatou historii, která sahá do roku 1414. Viniční trať Sonberk je velice známá. Výjimečnost této tratě je dána jejím specifickým terroir: nadmořskou výškou okolo 250 m.n.m, orientací na jih, blízkostí vodní hladiny Novomlýnských nádrží a samozřejmě půdou, bohatou na vápník, draslík a jiné minerální látky, které napomáhají ke vzniku vynikajících bílých vín.