Vranovice
Obec Vranovice se nachází na Jižní Moravě a je situována do krásné krajiny v blízkosti Novomlýnských nádrží, hory Pálavy a lužních lesů v okolí. První písemná zmínka o obci se datuje k roku 1257. Lidé se tu odedávna živili zemědělstvím a četnost polí obklopuje Vranovice dodnes. Souběžně se zemědělstvím se tu vždy rozvíjelo i vinařství, kterému se místní vinaři věnují naplno i v současnosti.

http://www.vranovice.eu

turistické cíle v okolí:

 

Popice
Popice jsou jihomoravskou obcí a mnohdy výchozím místem turistů při cestách na Pálavu, případně k Novomlýnským nádržím. Popice jsou typickou ulicovou obcí vzniklou ve středověku podél tzv. honácké stezky z Pešti do Prahy. Severně nad obcí se zvedají protáhlé svahy Hustopečské pahorkatiny, na kterých jsou vinařské tratě oceňované již ve středověku. Mezi zdejší památky patří kostel sv. Ondřeje, kaple sv. Rozálie, kaple sv. Rocha a kaple sv. Šebestiána.

Popice se v písemných pramenech poprvé připomínají v roce 1291. Popice patřily k poměrně bohatým vsím, neboť značnou část poddanské půdy zabíraly vinice. O jejich kvalitě svědčí i to, že víno z popických vinic bylo dodáváno i na český královský stůl.

http://www.popice.iol.cz

 

 

Použité zdroje:
Obec Vranovice
[online]. 2010 [cit. 2010-09-09]. Dostupné z WWW: <http://www.vranovice.eu/>
Obec Popice
[online]. 2010 [cit. 2010-09-09]. Dostupné z WWW: <http://www.popice.iol.cz/>